fbpx

Радост, Спокойствие, Яснота и Единство със Света

Радост, Спокойствие, Яснота и Единство със Света

pexels-photo-52953-large

Радостта, спокойствието, яснотата и единството със света са състояния и много трудно се описват с думи. За онзи, който не ги познава като усещане, думите ще звучат скучно и безинтересно; а този, който ги изпитва в живота си, няма нужда да чете описания за тях.

Untitled_Panorama3

Радост

В основата на вътрешното състояние на радост стои благодарността, че просто съществуваш и си тук – на най-интересното и творческо място във Вселената, където можеш да експериментираш, да твориш и да се забавляваш, преминавайки през уникални процеси и преживявания. Благодарност за всичко, което си; за всичко, което имаш сега; за всичко, което се случва с теб и около теб.

Спокойствие

Спокойствие

В основата на спокойствието стои убеждението, че всичко се случва, както трябва, и всичко е наред; че светът е съвършен в своето единство и проявление и няма нищо, което се нуждае от поправяне. Животът ни се развива по пътя, който ние сами сме избрали, преди да се родим, и който ни дава опитностите, които сме искали да преживеем. И най-успокояващото е, че и сега можем да внесем промени в живота си – във всеки момент, когато решим. Сами отговаряме за себе си! Никой извън нас не може да ни отнеме силата, освен ако не се откажем от нея доброволно. Ако имам ясна посока и сама определям всяка следваща стъпка по нея, водена от моето радостно вдъхновение, то какво може да ми попречи да съм спокойна!?

Яснота

Яснота

В основата на яснотата стои всъщност целият мироглед на човека. Винаги сме наясно и се доверяваме напълно на нашите вярвания и убеждения. Въпросът тук е дали това са правилните за нас вярвания и убеждения. Учените в миналото са били съвсем наясно, че Земята е плоска и неподвижна – било е очевидно. Във всяко време има различни неясноти и колебания и те всъщност задават посоката на развитието. Но ако търсим как да има яснота в живота на всеки конкретен човек, това не е толкова трудно. Само трябва да слушаме интуицията си. Тя ще ни даде усещане за радостно вдъхновение, когато не знаем как да постъпим. Без да имаме пълна информация, ние усещаме едно вътрешно убеждение – просто знаем, че нещо е така. Ако включим логиката, може да стигнем до точно противоположни изводи, които ще ни изглеждат правилни и отговарящи на обстоятелствата. Въпреки това, именно интуитивното знание ни дава най-добрата яснота лично за нас. Интуицията отчита безброй показатели, които изобщо не осъзнаваме и не можем да имаме предвид. Нейният избор дава най-подходящата лично за нас яснота.

Единство със света

Единство със Света

Единството със света всъщност е основата на всичко. Всичко живо и неживо в дълбоката си същност е едно нещо – енергия. Различната честота на вибрацията на тази енергия прави нещата да изглеждат различни и отделни. Но реално всичко е във взаимодействие с всичко друго. Нищо не е изолирано, както и да изглежда. Всяко същество или предмет имат енергийно поле, което едновременно излъчва и поглъща енергия и информация на голямо разстояние. Ние сами избираме дали да се чувстваме свързани със света и да си взаимодействаме с него, изпитвайки радост, любов и благодарност, да знаем, че имаме значение и сме абсолютно необходима и пълноценна част от него; или да изберем да изпитваме чувство на отделеност, незначителност и маловажност, да усещаме света като страшно и опасно място, което е извън нас. Няма нужда да казвам кой избор ни прави радостни и щастливи и ни дава лична сила да творим живота си и да се наслаждаваме на процесите и преживяванията, които избираме да имаме.

Ако все още изпитвате трудност да усетите радостта, спокойствието, яснотата и единството, тези картини ще ви помогнат да внесете необходимата енергия в своето поле и да проявите тези прекрасни и вдъхновяващи качества:

РАДОСТ

СПОКОЙСТВИЕ

ЯСНОТА

ЕДИНСТВО СЪС СВЕТА

Вашият коментар